តើអ្នកបាញ់បុគ្គលិក youtube Nasim Najafi Aghdam ជាអ្នកណា? ហេតុអ្វីនាងធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើបុគ្គលិក youtube?

NASIM AGHDAM បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯការិយាល័យរបស់ YouTube នៅរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងកាលពីម្សិលមិញមុនពេលបាញ់សំលាប់ខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែតើនាងជានរណាហើយហេតុអ្វីនាងធ្វើវា? ឈុតឆាកមួយបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញខណៈដែលវាបានលេចឡើងស្ត្រីម្នាក់បាន បើកការបាញ់ប្រហារនៅឯទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ YouTube នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។ អ្នកបាញ់ប្រហារត្រូវបានគេស្គាល់ថា Nasim Najafi Aghdam , អាយុ 39 ឆ្នាំ។

Read more