១៣ចំនុច​ដែល​ប្តី​គួរធ្វើ​ពេល​ប្រពន្ធពរពោះ

Loading...
Spread the love

ក្រោយ រៀប ការរួច គូស្វាមី ភរិយា ថ្មី នឹង សំរេច បំណង ប្រាថ្នា យកកូន ដើម្បី បន្ត ពូជពង្ស វង្ស ត្រកូល របស់ ខ្លួន ។ តែអ្នក ដែល ត្រូវ ទ្រាំទ្រ លំបាក នោះ ជាស្ត្រី ជា ភរិយា ។ ហេតុ នេះ ហើយ តំរូវ អោយ ប្រុស ជាស្វាមី យល់ ដឹង នូវ ចំនុច មួយ ចំនួន ។ ១៣ ចំនុច ដែល ប្តី គួរ ធ្វើ ពេល ប្រពន្ធ មាន ផ្ទៃពោះ ៖

 1. ទៅ ទិញ អាហារ ពេល ដែល ប្រពន្ធ ចង់ញ៉ាំ
 2. គង់ ច្របាច់ ជើង អោយ ប្រពន្ធ
 3. ស្វែង រក ព័ត៌មាន និង យល់ ដឹង ពី អាការៈ ចាញ់ កូន របស់ ប្រពន្ធ
 4. នាំ ប្រពន្ធ ទៅឆ្លុះអេកូ ពិនិត្យ ផ្ទៃពោះ
 5. សំអាត បន្ទប់ ទឹក អោយស្អាត រក្សា អនាម័យ
 6. ណែនាំ ប្រពន្ធ អោយ ទទួល ទាន អាហារ ត្រឹមត្រូវ
 7. សរសើរប្រពន្ធ
 8. ម៉ាស្សា អោយរាងកាយ អោយ ប្រពន្ធ
 9. នាំប្រពន្ធ ទៅញ៉ាំនៅ អាហារដ្ឋាន
 10. ធ្វើ អោយ ប្រពន្ធ សើច
 11. ឆ្លៀត ពេល ជួយ ការងារប្រពន្ធ គ្រប់ ទីកន្លែង គ្រប់ ពេលវេលា
 12. រៀប ចំ សំភារៈ ដល់ កូន
 13. ត្រៀម ខ្លួន ធ្វើជាឪពុក ល្អ

យ៉ាង ណា ដែរ ១៣ ចំនុច ខាង លើ  ?យើង ខ្ញុំ គិត ថា មិន ពិបាក នោះទេ សំរាប់ ប្តី ដែល ស្រលាញ់ ប្រពន្ធ នោះ ។ អ្នក អាចធ្វើ បាន ដើម្បី ប្រពន្ធ និងកូនអ្នក ។

ប្រភព ៈ mscambo.blogspot.com

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *