ហុងស៊ុយនាគខៀវតំណាងអោយកិត្តិយស កេរិ៍្តឈ្មោះល្បីល្បាញ

Loading...
Spread the love

ជាសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹក និងជាស្តេចគ្រប់គ្រងដែនទឹកទាំងមូល។ នាគខៀវតំណាងអោយកិត្តិយស កេរិ៍្តឈ្មោះល្បីទូទាំងពិភពលោក។ ជាងនេះទៀត ជានិមិត្តរូបនៃភាពរីកចម្រើន និងតំណាងអោយការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយជោគជ័យទាំងជីវិតការងារ ពិសេសមានភាពរហ័សរហួនទ្វេដងថែមទៀត។

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *