គតិ ៥ឃ្លាពីបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យរបស់ពិភពលោក អាន​ដើម្បី​ភាព​ស្រស់​ថ្លា​នៃ​ជីវិត​

Loading...
Spread the love

១) “ការ ផ្លាស់ប្ដូរ នឹង មិន មក ដល់ នោះ ទេ បើ សិន ជា យើង នៅ តែ រង់ចាំ អ្នកដទៃ ណា ម្នាក់ ឬ ក៏ យើង នៅ រង់ចាំ ទាល់តែ ដល់ ពេលវេលា ណា មួយ។ គឺ ពួក យើង នេះ ឯង ដែល គឺជា អ្វី ដែល យើង តែងតែ រង់ចាំ រហូត មក។ គឺ ពួក យើង នេះ ឯង ដែល គឺជា ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ដែល ពួក យើង តែងតែ សម្លឹង រក”។ អតីត ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា

២) “នៅ ថ្ងៃ ណាមួយ អ្នក នឹង ភ្ញាក់ឡើង ហើយ វា នឹង មិន មាន ពេលវេលា ដែល នៅ សេសសល់ ច្រើន ទៀត សម្រាប់ ធ្វើ នូវ អ្វី ដែល អ្នក តែងតែ ចង់ ធ្វើ រហូត មក នោះ ទេ។ ដូច្នេះ ហើយ ចូរ អ្នក ធ្វើ វា ឥឡូវ នេះ ទៅ”។ Paulo Coelho

៣) “កុំ រំពឹង ទុក ពី នរណា ម្នាក់ នូវ ការ ជួយ ទំនុក បម្រុង ឲ្យ សោះ។ ប្រហែល ជា អ្នក មាន ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ដែល គួរឲ្យ ទុកចិត្ត។ ឬ ក៏ ប្រហែល ជា អ្នក មាន ដៃគូ ជា ប្ដី ឬ ប្រពន្ធ ដែល មាន ទ្រព្យសម្បត្តិ ដ៏ ច្រើន ស្ដុកស្ដម្ភ។ ប៉ុន្តែ អ្នក នឹង គ្មាន ថ្ងៃ ដឹង ទេ ថា នៅ ពេល ណា ដែល មួយ នៅ ក្នុង ចំណោម ទាំង ពីរ នេះ នឹង អស់ ទៅ មុន”។ Baz Luhrmann

៤) “កុំ ខ្ជះខ្ជាយ ពេលវេលា របស់ អ្នក ជាមួយ នឹង សេចក្ដី ច្រណែន។ មាន ពេល ខ្លះ អ្នក បាន នៅ មុខ មាន ពេល ខ្លះ អ្នក ក៏ នៅ ពី ក្រោយ។ ការ ប្រណាំងប្រជែង គឺ វែង អន្លាយ ហើយ ចុងក្រោយ បំផុត ទៅ វា គឺ គ្រាន់តែ ជាមួយ នឹង ខ្លួនឯង ប៉ុណ្ណោះ ឯង”។ Baz Luhrmann

៥) “អ្វី ក៏ ដោយ ដែល ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ បុគ្គល ម្នាក់ ដោយ ផ្ទាល់ តែង ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ទាំងអស់ ដោយ មិន ផ្ទាល់។ ខ្ញុំ នឹង មិន អាច ក្លាយ មក ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ក្លាយ មក នេះ ទេ លុះត្រាតែ អ្នក គឺជា អ្វី ដែល អ្នក បាន ក្លាយ មក នេះ។ នេះ គឺជា ភាព ជា ទំនាក់ទំនង គ្នា ទៅវិញ ទៅមក នៃ សេចក្ដី ពិត”។ Martin Lutherking

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *