ខ្លាសនិមិត្តរូប នៃភាពជឿជាក់ មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា មានស្មារតីរឹងមាំ មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Loading...
Spread the love

សត្វខ្លាស គឺជាស្តេចសត្វទាំងមូល ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃ តំណាងអោយកម្លាំងបារមី ការកោតខ្លាចពីសំណាក់ជនដទៃ ជាពិសេសជានិមិត្តរូប នៃភាពជឿជាក់ មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា អាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ បានទាន់ពេល មានស្មារតីរឹងមាំ មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ អភិរក្សការពារទ្រព្យសម្បត្តិគង់វង្ស ទាំងមន្ត្រីរាជការនិងវិស័យឯកជន។

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *