រៀនពីអាថ៌កំបាំងរបស់កំពូលអ្នកលក់ ដើម្បីពូកែលក់ដូរ និងក្លាយជាអ្នកមានលឿន

Loading...
Spread the love

ជំពូកទី១៖ លោកមានសិល្បៈក្នុងការរស់នៅម្យ៉ាងដែលកម្របានជួប គឺរស់នៅមិនមែនតែ ដើម្បីខ្លួនឯងនោះទេ តែរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃ ហើយចេះព្រួបារម្ភជំពោះអ្នកដទៃ នេះបានធ្វើអោយលោកក្លាយជាមនុស្សប្រសើរជាងគេ។

ជំពូកទី២៖ ជោគជ័យ សុភមង្គល សេចក្តីស្នេហា សន្តិភាព ផ្លូវចិត្ត និងទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលខ្ញុំមានទាំងប៉ុន្មាន គឺងានមកដោយសារអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងក្រណាត់ទាំងអស់នេះ។

ជំពូកទី៣៖ គ្មានមុខរបរ ឫការងារ ណាដែលអាចធ្វើអោយមនុស្សមានលឿន និងស្តុកស្តម្ភ ជាងការងារជាអ្នកលក់នោះទេ។

ជំពូកទី៤៖ មិនត្រូវខ្មាស់អៀនក្នុងការសាកល្បង ឫក្នុងពេលបរាជ័យឡើយ ព្រោះអ្នកមិនធ្លាប់បរាជ័យ គឺជាអ្នកមិនធ្លាប់បានសាកល្បង។

ជំពូកទី៥៖ បើមានសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីមួយហើយ ត្រូវធ្វើអោយបាន!

ជំពូកទី៦៖ ចូរយកចំណេះដែលបានរៀនទៅអនុវត្តជាក់ស្តែង ពេលនោះសមត្ថភាព នឹងរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

ជំពូកទី៧៖ បរាជ័យនឹងមិនអាចយកឈ្នះលើខ្ញុំបានទេ ប្រសិនបើសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ មុះមុត ហើយខ្លាំងក្លា!។

ទាយយកអាថ៌កំបាំង

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *