ហុងស៊ុយ ខ្លាធំ ភាពមានអំណាច ការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស ជាពិសេសសម្គាល់នូវភាពរឹងមាំ

Loading...
Spread the love

អត្ថន័យនិងនិមិត្តរូវរបស់សត្វខ្លាធំ

ខ្លាធំគឺសត្វមួយប្រភេទដែលមានឥទ្ធិពលលើសសត្វនានា រស់នៅលើផែនដីនេះ ឫយើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថា គឺជាស្តេចសត្វតែម្តង។ សត្វខ្លាជានិមិត្តរូបតំណាងអោយភាពអស្ចារ្យ ភាពមានអំណាច ការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស ជាពិសេសសម្គាល់នូវភាពរឹងមាំ ការមិនភ័យខ្លាចរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយនៅចំពោះមុខ និងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលវេលា។

ទីតាំង

កន្លែងល្អសម្រាប់ដាក់តាំងផ្ទាំងគំនូរសត្វខ្លា ឫរូបសំណាកសត្វខ្លា គឺត្រូវដាក់នៅកន្លែងស្រឡះភ្នែក ងាយអ្នកដទៃបានឃើញ និងកន្លែងទាំងនោះមានដូចជា នៅជាប់ជញ្ជាំងប៉ែកខាងលើ ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ការិយាល័យ ជាពិសេសអ្នកដែលមានតួនាទីទាហាន ប៉េអឹម ប៉ូលិស គួរតែមានរូបសំណាកតាមខ្លួនដូចជា កន្សែងយន្តរូបខ្លា រូបសំណាកខ្លាដាក់ក្នុងរថយន្ត ជាការល្អណាស់។

បើសិនយើងចង់ដាក់រូបខ្លា សូមអ្នកគិតយកតាមថ្ងៃ ខាល យាមខាល (សូមមើលតាមប្រតិទិនរបស់ចិន យាមខាលនៅចន្លោះម៉ោង ០៣:០០ ០៥:០០)។

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *