ប្រើកាបូបលុយពណ៌ណាដើម្បីឱ្យមានហុងស៊ុយ

Loading...
Spread the love

នៃការប្រើកាបូលុយទាំង៧ថ្ងៃនេះមានដូចជា៖

  • ថ្ងៃអាទិត្យ : គួរប្រើកាបូបលុយពណ៌បៃតង ពណ៌ក្រហម ។ចំណែកពណ៌ ដែលមិនគួរប្រើ គឺកាបូបលុយពណ៌ផ្ទៃមេឃ។
  • ថ្ងៃច័ន្ទ : គួរប្រើកាបូបលុយពណ៌ស ពណ៌លឿង ឬពណ៌ខ្មៅ ឬពណ៌ត្នោតជាដើម។សម្រាប់ពណ៌ដែលមិនគួរប្រើគឺពណ៌ទឹកក្រូច ពណ៌ក្រហម ព្រោះជាពណ៌ក្តៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះ។
  • ថ្ងៃអង្គារ : គួរប្រើកាបូបលុយពណ៌ស៊ីជំពូ ពណ៌លឿង ពណ៌ត្នោត ។រីឯពណ៌មិនគួរប្រើគឺកាបូបលុយពណ៌ស។
  • ថ្ងៃពុធ(ពេលថ្ងៃ) : គួរប្រើកាបូលុយពណ៌បៃតង ពណ៌ស្វាយ ។ចំណែកពណ៌ដែលមិនគួរប្រើគឺស៊ីជំពូ។
  • ថ្ងៃពុធ(ពេលយប់) : គួរប្រើកាបូលុយពណ៌ឬស្វាយ។មិនគួរប្រើកាបូលលុយពណ៌លឿងនោះទេ។
  • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ : គួរប្រើកាបូលុយពណ៌ទឹកក្រូច ពណ៌លឿង។សម្រាប់ពណ៌ដែលមិនគួរប្រើគឺពណ៌ស្វាយ។
  • ថ្ងៃសុក្រ : គួរប្រើកាបូបលុយពណ៌ស៊ីជំពូ ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ។មិនគួរប្រើកាបូបលុយពណ៌ស្វាយឡើង។
  • ថ្ងៃសៅរ៍ : គួរប្រើកាបូបលុយ ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ពណ៌ខ្មៅ ពណ៌ត្នោត ពណ៌ប្រផេះ ។មិនគួរប្រើពណ៌បៃតងនៅថ្ងៃនេះទេ។ទោះបីយ៉ាងណាត្រូវចងចាំថានេះគ្រាន់តែជាជំនឿប៉ុណ្ណោះឯង៕
Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *