កំពូល​ឆ្នាំទាំង ៦ នេះគួរតែអាន និង​ ស៊ែរ ដើម្បី​យក​លាភដើមឆ្នាំ២០១៨

Loading...
Spread the love

ប្រសិន អ្នក មាន ឆ្នាំ ស្ថិតក្នុងឆ្នាំទាំង ៦ ( ឆ្នាំជូត ច រោង ឆ្លូវ ថោះ និង ខាល) នោះអ្នកពិតជាស្ថិតក្នុងកំពួលឆ្នាំ ដែលពិសេសសំរាប់ដើមឆ្នាំនេះ។ ដូច្នេះលោកអ្នក គួរតែ ចែករំលែក អត្ថបទ មួយ នេះ ដើម្បី ទទួលបាន នូវភាពស័ក្តិសិទ្ធិ ជាពិសេសលាភ ធំ ចូលមក ក្នុង ដើមឆ្នាំ ២០១៨នេះ ។ តើ មាន ឆ្នាំ អ្វី ខ្លះ ទៅ ?

ឆ្នាំ ជូត
ក្នុង ដើមខែ១ ផ្លូវ លាភ របស់ អ្នក ចាប់ផ្តើម បើក ហើយ ដោយ គ្មាន នរណា អាច រារាំង បានទេ ។ ជា ហេតុ ដែល ធ្វើឲ្យ ទ្រព្យ ជា ច្រើន ចូល មក ។ សូមកុំអោយឧកាសមាស ប្រាក់នេះកន្លងផុតអោយសោះ ។

ឆ្នាំច
អ្នកនឹង អាច ទទួលបាន ការជួយ ពី ទេវតា ទ្រព្យ ថែមទាំង មាន ផ្កាយ សំណាង រះ ជិត ខ្លួន ទៀត ផង ក្នុង ដើម ខែ១ ២០១៨ខាងមុខនេះ ។ ដូចនេះ អ្នក គួរតែ ក្តោប ក្តាប់ ឱកាស ទាំងនេះ ឲ្យ ជាប់ ទើប អាច ទទួលបាន ទ្រព្យ ចូលមក ក្នុង ផ្ទះ ។

ឆ្នាំ រោង
ខែ១ ជា ខែ ដែល ទ្រព្យ ប្រមូលផ្តុំ ជិត ខ្លួន អ្នក ដែល កើត ក្នុង ឆ្នាំនេះ ។ ជាពិសេស ក្នុង រយៈពេល នេះ អ្នក ក៏ អាច ទទួលបាន ការជូន ពរ ពី ទេវតា ទាំងឡាយ ដោយ ធ្វើឲ្យ អ្នក ចៀស ពី គ្រោះ ទាំងឡាយ ហើយ នាំ តែ លាភ ចូល មក ទេ ។

ឆ្នាំ ឆ្លូវ
ខែ១នេះ ឲ្យតែ អ្នក ចៀសផុត ពី ការប ណ្តា ក់ ទុន ផ្តេសផ្តាស ទ្រព្យ នឹង មូល ជាមិនខាន ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកនឹង អាច ទទួលបាន ការជួយ ពី អ្នកដទៃ ដោយ ធ្វើឲ្យ ការងា រអ្នក អាចទទួលបាន ផល ខ្ពស់ ។ ដូចនេះ ឃ្លាំង អ្នកនឹង ណែន ជា មិនខានឡើយ ។

ឆ្នាំ ថោះ
ឲ្យតែ អ្នកក្តោ បក្តាប់ ឱកាស គ្រប់យ៉ាង ក្នុង ខែ១ ឲ្យ ជាប់ អ្នកនឹង អាច ទទួលបាន ទ្រព្យ យ៉ាងច្រើន ចូលមក ។ ដូចនេះ អ្នក នឹង មិន ខ្វះ លុយ ចាយ ឡើយ ក្នុង ខែ ក្រោយ នេះ ។

ឆ្នាំ ខាល
ខែ១ សំណាងអាក្រក់ ទាំងឡាយ នឹង ចាក ឆ្ងាយ ពី អ្នក ។ អ្នកនឹង អាច ទទួលបាន ការសរសើ រ ពី ចៅហ្វាយនាយ ។ ចំពោះ អ្នក ដែល រកស៊ី វិញ នឹង អាច ចំណេញ បានទ្រព្យ ធំ ចូល មក ជា មិនខានឡើយ ៕

 

ប្រភព៖ http://www.jongdeng.net

 

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *