ចង់ដឹងថាស្លៀកពាក់ពណ៌ណានាំសំណាងដល់អ្នក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដែរឬទេ?

Loading...
Spread the love

តើអ្នកចង់ដឹងពីពណ៌សំណាង សំរាប់ស្លៀកពាក់នៅឆ្នាំ 2018 ដែរឬទេ? ពណ៌នៃសំលៀកបំពាក់ គ្រឿងអលង្ការនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត ដើម្បីឱ្យស៊ីគ្នានឹងហ៊ុងសុយរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំ 2018?

ពណ៌ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយ និងហ៊ុងសុយ។ ដើម្បីទទួលបាន ហ៊ុងសុយល្អ មានលាភសំណាង ទាំងការជួញដូរ សុខភាព ទំនាក់ទំនងសង្គម មុខមាត់ និងឋានៈ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ពេញមួយឆ្នាំនោះ អ្នកអាចសាកល្បងកែប្រែទម្លាប់ នៃពណ៌ការស្លៀកពាក់របស់អ្នក អោយត្រូវនឹងហ៊ុងសុយធាតុរបស់អ្នក។

មុននិងយើងរៀបរាប់អំពីពណ៌នាំសំណាង យើងត្រូវយល់ពីធាតុទាំងប្រាំ ជាមុនសិន

តាមទ្រឹស្តីចិនយល់ឃើញថា ពិភពលោកត្រូវបានផ្សំឡើងនៃធាតុទាំងប្រាំនេះ ជាមួយនិងការផ្លាស់ប្តូរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនង ។ ធាតុទាំងប្រាំមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស សត្វនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ នៅក្នុងប្រទេសចិនទ្រឹស្ដីនេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃវប្បធម៌ចិនប្រពៃណីនិងភាគច្រើនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិន ក៏ដូចជាការទស្សន៍ទាយផងដែរ។

 1. ធាតុដី
 2. ធាតុដែក
 3. ធាតុទឹក
 4. ធាតុឈើ
 5. ធាតុភ្លើង
ចង់ដឹងថាស្លៀកពាក់ពណ៌ណានាំសំណាងដល់អ្នក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដែរឬទេ?
ចង់ដឹងថាស្លៀកពាក់ពណ៌ណានាំសំណាងដល់អ្នក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដែរឬទេ?

ពណ៌នាំសំណាងបំផុតដែលត្រូវពាក់នៅឆ្នាំ 2018 គឺ

១. ពណ៌សំណាងរបស់ធាតុដី

ធាតុដី គឺជាធាតុមួយក្នុងចំណោមធាតុទាំងប្រាំ: ដី, ដែក, ទឹក, ឈើ, ភ្លើង។ យើងបានរៀបចំតារាងនៃពណ៌ដូចរូបខាងក្រោមដើម្បីងាយស្រួលមើល។

ពណ៌នាំសំណាងឆ្នាំ2018
ពណ៌នាំសំណាងឆ្នាំ2018

២.ពណ៌សំណាងរបស់ធាតុភ្លើង

ធាតុភ្លើង? ធាតុភ្លើងជាធាតុបង្កើតផែនដី។ ធាតុភ្លើងគឺជាធាតុមូយ ក្នុងចំណោមធាតុទាំងប្រាំ។ យើងបានរៀបចំតារាងនៃពណ៌ដូចរូបខាងក្រោមដើម្បីងាយស្រួលមើល។

ពណ៌នាំសំណាងឆ្នាំ2018
ពណ៌នាំសំណាងឆ្នាំ2018

ពណ៌នាំសំណាងបំផុតដែលត្រូវ ស្លៀកពាក់នៅឆ្នាំ 2018

 • ដីឥដ្ឋ (ដីឥដ្ឋ)
 • ភ្លឺលឿង
 • ខ្សាច់
 • ដី (ពណ៌ខ្ចី)

ពណ៌នាំសំណាងផ្សេងទៀតដែលត្រូវ ស្លៀកពាក់នៅឆ្នាំ 2018

 • ក្រហម
 • ទឹកក្រូច
 • លឿង
 • ស្វាយ
 • ផ្កាឈូក
 • ផ្កាឈូកបែកស្វាយ

ពណ៌ដែលត្រូវជៀសវាង

តើមានពណ៌ដែលគ្មានសំណាងល្អមួយចំនួន ដែលយើងគួរជៀសវាងការស្លៀកពាក់ញឹកញាប់ពេកក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែរឬទេ? ពិតជាមាន។ មានធាតុបី ដែលកំពុងថយចុះថាមពលនៃធាតុដីក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះគឺធាតុទឹក, ឈើ និងធាតុដែក។

ដើម្បីឱ្យយល់ច្បាស់អំពីរបៀបដែលពណ៌ផ្សេងៗបង្ហាញពីធាតុ ហ៊ុងសុយ ជាក់លាក់យើងបានបង្កើតកង់ពណ៌ ហ៊ុង

សុយ នៅទីនេះ:

ពណ៌ដែលគួរជៀសវាង ការស្លៀកពាក់ជាញឹកញាប់ នៅឆ្នាំ 2018

 • ខ្មៅ
 • ខៀវ
 • ប្រផេះ
 • បៃតង
 • ត្នោត
Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *